На главную Форум Бан-лист Адреса Демки Статистика Мониторинг

Вернуться   ABCD // Games > Пользователи

Войти используя OpenID Войти используя ВКонтакте Войти используя Mail.Ru Войти используя Google Войти используя Steam

Важная информация

Forum User

Анатолий Переперзяев

Forum Member

Публичные сообщения

Отображение с 1 по 1 из 1 публичных сообщений
 1. nguyen thong
  13.01.2016 08:25
  nguyen thong
  mẫu nên không thích trò chuyện nhiều, cả ngày đều nghiêm máy chạy bộ viking VK 66ad
  mặt. Tỷ còn nhỏ nên rất sợ nghĩa phụ, lại lo lắng nếu mình chọc tức ông thì ông sẽ không quan tâm tỷ nữa, cho nên tỷ luôn giữ yên bàn bóng bàn thiên trường mdf 18 ly
  lặng, cẩn thận chú ý đến cảm xúc của nghĩa phụ, không dám đem ý nghĩ chân thật của mình lộ ra. Thời gian trôi qua, dần dần tỷ cúp vàng thể thao 8v0088
  hiểu được sự buồn khổ của nghĩa phụ, tỷ cũng đã quen mang

Обо мне

 • Личная информация
  Реальное имя
  ashot
  Пол
  Мужской
 • Игровая информация
  Ник на сервере
  narkotskii
  Давно ли играете в CS
  7-9 лет
  Клан
  Нет клана

Статистика

Всего сообщений
Публичные сообщения
Дополнительная информация
 • Последняя активность: 06.01.2014 18:51
 • Регистрация: 03.12.2013
 • Реферралы: 0

Развитие

Развитие
 • Всего очков: 41
 • Уровень: 1
 • Всего очков: 41, Уровень: 1 Всего очков: 41, Уровень: 1 Всего очков: 41, Уровень: 1
 • Пройдено от уровня: 64%
 • Очков до следующего уровня: 9
 • Пройдено от уровня: 64% - 9 Очков до следующего уровня Пройдено от уровня: 64% Пройдено от уровня: 64% - 9 Очков до следующего уровня
 • Активность: 99.0%
 • Активность: 99.0% Активность: 99.0% Активность: 99.0%
Все пользовательские очки
 • Все пользовательские очки: 31
 • Репутация: 1
 • Заполненный профиль: 30
Все очки за создание тем
 • Все очки за активность в темах: 2
 • Ответы в темах: 2
Все очки за сообщения
 • Все очки за сообщения: 8
 • Написанные сообщения: 8

Активность


Loading...

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

© 2013, ABCD Team

X vBulletin 3.6.4 Debug Information
 • Page Generation 0.24121 seconds
 • Memory Usage 5,081KB
 • Queries Executed 30 (?)
More Information
Template Usage:
 • (1)MEMBERINFO
 • (1)ad_footer_end
 • (1)ad_footer_start
 • (1)ad_header_end
 • (1)ad_header_logo
 • (1)ad_navbar_below
 • (1)banlist_navbar_link
 • (1)comm_css
 • (1)description_editpost
 • (1)description_navbar
 • (1)description_newthread
 • (1)description_search_results_postbit
 • (1)description_threadadmin_editthread
 • (1)description_threadbit
 • (1)extra_im_fields_profiletab
 • (1)footer
 • (1)gobutton
 • (1)header
 • (1)headinclude
 • (2)ht_thook_memberinfo
 • (1)kbd_nav
 • (1)kbd_nav_block
 • (1)mdm_imageresizerlite
 • (1)mdm_imageresizerlite_css
 • (9)memberinfo_block
 • (1)memberinfo_block_aboutme
 • (1)memberinfo_block_ministats
 • (1)memberinfo_block_profilefield
 • (1)memberinfo_block_recentvisitors
 • (2)memberinfo_block_statistics
 • (1)memberinfo_block_visitormessaging
 • (1)memberinfo_css
 • (8)memberinfo_profilefield
 • (3)memberinfo_profilefield_category
 • (1)memberinfo_visitorbit
 • (1)memberinfo_visitormessage
 • (1)navbar
 • (2)navbar_link
 • (1)navbar_noticebit
 • (1)offtop_connector
 • (4)option
 • (1)post_groan_navbar_search
 • (1)post_thanks_member_info
 • (1)post_thanks_navbar_search
 • (1)postbit_onlinestatus
 • (1)postbit_reputation
 • (1)socialgroups_css
 • (1)spacer_close
 • (1)spacer_open
 • (1)spoiler_connector
 • (1)xpafp_profile
 • (1)xpden_profile
 • (1)xperience_memberinfo_activities
 • (1)xperience_memberinfo_block
 • (1)xperience_vbnav_community
 • (1)xperience_vbnav_quicklink
 • (1)xplaw_profile
 • (1)xptnc_profile 

Phrase Groups Available:
 • autopm_text
 • autopm_title
 • cprofilefield
 • global
 • infractionlevel
 • messaging
 • posting
 • reputationlevel
 • user
 • wol
Included Files:
 • ./member.php
 • ./global.php
 • ./includes/init.php
 • ./includes/class_core.php
 • ./includes/config.php
 • ./includes/functions.php
 • ./includes/class_hook.php
 • ./includes/functions_browsers.php
 • ./includes/adminfunctions.php
 • ./includes/vS_HHR_Engine.php
 • ./includes/adminfunctions_template.php
 • ./includes/functions_misc.php
 • ./includes/functions_notice.php
 • ./includes/class_postbit.php
 • ./includes/class_bbcode.php
 • ./includes/functions_reputation.php
 • ./includes/functions_user.php
 • ./includes/functions_online.php
 • ./includes/class_userprofile.php
 • ./includes/class_profileblock.php
 • ./includes/functions_bigthree.php
 • ./includes/functions_xperience.php
 • ./includes/functions_socialgroup.php
 • ./includes/functions_visitormessage.php
 • ./includes/class_visitormessage.php 

Hooks Called:
 • init_startup
 • cache_permissions
 • style_fetch
 • cache_templates
 • global_start
 • template_groups
 • template_safe_functions
 • template_compile
 • parse_templates
 • fetch_musername
 • notices_check_start
 • notices_noticebit
 • global_setup_complete
 • member_start
 • member_start_fetch_user
 • fetch_userinfo_query
 • fetch_userinfo
 • member_execute_start
 • userprofile_create
 • userprofile_prepare
 • postbit_imicons
 • reputation_image
 • member_build_blocks_start
 • member_profileblock_fetch_unwrapped
 • member_profileblock_recentvisitors_query
 • member_profileblock_visitormessage_query
 • bbcode_fetch_tags
 • bbcode_create
 • visitor_messagebit_factory
 • visitor_messagebit_display_start
 • bbcode_parse_start
 • bbcode_parse_complete_precache
 • bbcode_parse_complete
 • visitor_messagebit_display_complete
 • member_profileblock_profilefield_category
 • member_customfields
 • member_profileblock_profilefieldbit
 • xperience_memberprofile
 • navbits
 • navbits_complete
 • member_complete