На главную Форум Бан-лист Адреса Демки Статистика Мониторинг

Вернуться   ABCD // Games > Пользователи

Войти используя OpenID Войти используя ВКонтакте Войти используя Mail.Ru Войти используя Google Войти используя Steam

Важная информация

Forum User

Валентин Данилин

Forum Member

Публичные сообщения

Отображение с 1 по 2 из 2 публичных сообщений
 1. nguyen thong
  13.01.2016 08:26
  nguyen thong
  “Được thì được, nhưng mà di huấn của sư huynh yêu cầu ta máy chạy bộ mct 298 ac
  không được học tập võ công của chân kinh. Nếu đã lấy lại được hai quyển, ta tính rời khỏi đảo Đào Hoa để trở về Toàn Chân giáo bàn bóng bàn song ngư 308 ld
  dùng Cửu Âm Chân Kinh tế bái sư huynh của ta.”- Một bộ kinh thư đã khiến hắn cực khổ mười lăm năm, lần này hắn hạ quyết tâm cúp vàng thể thao 9v1112
  “Võ công thâm sâu như vậy mà tiêu hủy thật là đáng tiếc. Dù đại
 2. AMiGO
  01.02.2014 11:23
  AMiGO
  Ну ты и вездесущий... работает

Обо мне

 • Личная информация
  Реальное имя
  Maks
  Пол
  Мужской
  Город
  новокузнецк
 • Игровая информация
  Ник на сервере
  Maks
  Давно ли играете в CS
  10-12 лет
  Клан
  Нет клана

Статистика

Всего сообщений
Публичные сообщения
Дополнительная информация
 • Последняя активность: 15.05.2014 20:19
 • Регистрация: 24.01.2014
 • Реферралы: 0

Развитие

Развитие
 • Всего очков: 133
 • Уровень: 5
 • Всего очков: 133, Уровень: 5 Всего очков: 133, Уровень: 5 Всего очков: 133, Уровень: 5
 • Пройдено от уровня: 32%
 • Очков до следующего уровня: 17
 • Пройдено от уровня: 32% - 17 Очков до следующего уровня Пройдено от уровня: 32% Пройдено от уровня: 32% - 17 Очков до следующего уровня
 • Активность: 36.8%
 • Активность: 36.8% Активность: 36.8% Активность: 36.8%
Все пользовательские очки
 • Все пользовательские очки: 113
 • Репутация: 1
 • Ежедневные бонусы: 68
 • Публичные сообщения: 5
 • Заполненный профиль: 40
Все очки за создание тем
 • Все очки за активность в темах: 17
 • Ответы в темах: 3
 • Просмотр тем: 14
Все очки за сообщения
 • Все очки за сообщения: 4
 • Написанные сообщения: 4
 • В среднем сообщений за день: 0.06

Активность


Loading...

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

© 2013, ABCD Team

X vBulletin 3.6.4 Debug Information
 • Page Generation 0.21207 seconds
 • Memory Usage 6,814KB
 • Queries Executed 30 (?)
More Information
Template Usage:
 • (1)MEMBERINFO
 • (1)ad_footer_end
 • (1)ad_footer_start
 • (1)ad_header_end
 • (1)ad_header_logo
 • (1)ad_navbar_below
 • (1)banlist_navbar_link
 • (1)comm_css
 • (1)description_editpost
 • (1)description_navbar
 • (1)description_newthread
 • (1)description_search_results_postbit
 • (1)description_threadadmin_editthread
 • (1)description_threadbit
 • (1)extra_im_fields_profiletab
 • (1)footer
 • (1)gobutton
 • (1)header
 • (1)headinclude
 • (2)ht_thook_memberinfo
 • (1)kbd_nav
 • (1)kbd_nav_block
 • (1)mdm_imageresizerlite
 • (1)mdm_imageresizerlite_css
 • (9)memberinfo_block
 • (1)memberinfo_block_aboutme
 • (1)memberinfo_block_ministats
 • (1)memberinfo_block_profilefield
 • (1)memberinfo_block_recentvisitors
 • (2)memberinfo_block_statistics
 • (1)memberinfo_block_visitormessaging
 • (1)memberinfo_css
 • (9)memberinfo_profilefield
 • (3)memberinfo_profilefield_category
 • (4)memberinfo_visitorbit
 • (2)memberinfo_visitormessage
 • (1)navbar
 • (2)navbar_link
 • (1)navbar_noticebit
 • (1)offtop_connector
 • (4)option
 • (1)post_groan_navbar_search
 • (1)post_thanks_member_info
 • (1)post_thanks_navbar_search
 • (1)postbit_onlinestatus
 • (1)postbit_reputation
 • (1)socialgroups_css
 • (1)spacer_close
 • (1)spacer_open
 • (1)spoiler_connector
 • (1)xpafp_profile
 • (1)xpden_profile
 • (1)xperience_memberinfo_activities
 • (1)xperience_memberinfo_block
 • (1)xperience_vbnav_community
 • (1)xperience_vbnav_quicklink
 • (1)xplaw_profile
 • (1)xptnc_profile 

Phrase Groups Available:
 • autopm_text
 • autopm_title
 • cprofilefield
 • global
 • infractionlevel
 • messaging
 • posting
 • reputationlevel
 • user
 • wol
Included Files:
 • ./member.php
 • ./global.php
 • ./includes/init.php
 • ./includes/class_core.php
 • ./includes/config.php
 • ./includes/functions.php
 • ./includes/class_hook.php
 • ./includes/functions_browsers.php
 • ./includes/adminfunctions.php
 • ./includes/vS_HHR_Engine.php
 • ./includes/adminfunctions_template.php
 • ./includes/functions_misc.php
 • ./includes/functions_notice.php
 • ./includes/class_postbit.php
 • ./includes/class_bbcode.php
 • ./includes/functions_reputation.php
 • ./includes/functions_user.php
 • ./includes/functions_online.php
 • ./includes/class_userprofile.php
 • ./includes/class_profileblock.php
 • ./includes/functions_bigthree.php
 • ./includes/functions_xperience.php
 • ./includes/functions_socialgroup.php
 • ./includes/functions_visitormessage.php
 • ./includes/class_visitormessage.php 

Hooks Called:
 • init_startup
 • cache_permissions
 • style_fetch
 • cache_templates
 • global_start
 • template_groups
 • template_safe_functions
 • template_compile
 • parse_templates
 • fetch_musername
 • notices_check_start
 • notices_noticebit
 • global_setup_complete
 • member_start
 • member_start_fetch_user
 • fetch_userinfo_query
 • fetch_userinfo
 • member_execute_start
 • userprofile_create
 • userprofile_prepare
 • postbit_imicons
 • reputation_image
 • member_build_blocks_start
 • member_profileblock_fetch_unwrapped
 • member_profileblock_recentvisitors_query
 • member_profileblock_visitormessage_query
 • bbcode_fetch_tags
 • bbcode_create
 • visitor_messagebit_factory
 • visitor_messagebit_display_start
 • bbcode_parse_start
 • bbcode_parse_complete_precache
 • bbcode_parse_complete
 • visitor_messagebit_display_complete
 • member_profileblock_profilefield_category
 • member_customfields
 • member_profileblock_profilefieldbit
 • xperience_memberprofile
 • navbits
 • navbits_complete
 • member_complete