На главную Форум Бан-лист Адреса Демки Статистика Мониторинг

Вернуться   ABCD // Games > Пользователи

Войти используя OpenID Войти используя ВКонтакте Войти используя Mail.Ru Войти используя Google Войти используя Steam

Важная информация

Максим Дядечко

Forum Member

Публичные сообщения

Отображение с 1 по 2 из 2 публичных сообщений
 1. nguyen thong
  13.01.2016 08:28
  nguyen thong
  Muội nói nhỏ cho huynh biết, Quách Tĩnh lên đảo là muốn cầu hôn máy chạy bộ điện reebok gt40
  Sư phụ muội vẫn muốn lấy được Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại không được như ý nguyện, mà huynh lại lén dạy cho con rể của bàn bóng bàn xiom hq t5
  người, chuyện này khác nào hung hăng tát cho sư phụ một cái tát. Với tính cách của người sẽ tuyệt đối không thỉnh giáo võ công cúp thể thao vàng 9v0028
  của tiểu bối, huynh đem Cửu Âm Chân Kinh đặt trước mặt của
 2. AMiGO

Обо мне

 • Личная информация
  Реальное имя
  Maksim
  О себе
  MmMAaAxXXx
  Пол
  Мужской
  Город
  Городня
  Интересы
  counter strike
  Чем занимаетесь
  counter strike
 • Игровая информация
  Ник на сервере
  MmMAaAxXXx
  Давно ли играете в CS
  1-3 года
  Клан
  Нет клана

Статистика

Всего сообщений
Публичные сообщения
Дополнительная информация
 • Последняя активность: 19.07.2013 03:27
 • Регистрация: 19.07.2013
 • Реферралы: 0

Развитие

Развитие
 • Всего очков: 81
 • Уровень: 3
 • Всего очков: 81, Уровень: 3 Всего очков: 81, Уровень: 3 Всего очков: 81, Уровень: 3
 • Пройдено от уровня: 24%
 • Очков до следующего уровня: 19
 • Пройдено от уровня: 24% - 19 Очков до следующего уровня Пройдено от уровня: 24% Пройдено от уровня: 24% - 19 Очков до следующего уровня
 • Активность: 0%
 • Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
Все пользовательские очки
 • Все пользовательские очки: 81
 • Репутация: 1
 • Заполненный профиль: 80

Активность


Loading...

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

© 2013, ABCD Team

X vBulletin 3.6.4 Debug Information
 • Page Generation 0.26354 seconds
 • Memory Usage 5,086KB
 • Queries Executed 30 (?)
More Information
Template Usage:
 • (1)MEMBERINFO
 • (1)ad_footer_end
 • (1)ad_footer_start
 • (1)ad_header_end
 • (1)ad_header_logo
 • (1)ad_navbar_below
 • (1)banlist_navbar_link
 • (1)comm_css
 • (1)description_editpost
 • (1)description_navbar
 • (1)description_newthread
 • (1)description_search_results_postbit
 • (1)description_threadadmin_editthread
 • (1)description_threadbit
 • (1)extra_im_fields_profiletab
 • (1)footer
 • (1)gobutton
 • (1)header
 • (1)headinclude
 • (2)ht_thook_memberinfo
 • (1)kbd_nav
 • (1)kbd_nav_block
 • (1)mdm_imageresizerlite
 • (1)mdm_imageresizerlite_css
 • (9)memberinfo_block
 • (1)memberinfo_block_aboutme
 • (1)memberinfo_block_ministats
 • (1)memberinfo_block_profilefield
 • (1)memberinfo_block_recentvisitors
 • (2)memberinfo_block_statistics
 • (1)memberinfo_block_visitormessaging
 • (1)memberinfo_css
 • (12)memberinfo_profilefield
 • (3)memberinfo_profilefield_category
 • (4)memberinfo_visitorbit
 • (2)memberinfo_visitormessage
 • (1)navbar
 • (2)navbar_link
 • (1)navbar_noticebit
 • (1)offtop_connector
 • (4)option
 • (1)post_groan_navbar_search
 • (1)post_thanks_member_info
 • (1)post_thanks_navbar_search
 • (1)postbit_onlinestatus
 • (1)postbit_reputation
 • (1)socialgroups_css
 • (1)spacer_close
 • (1)spacer_open
 • (1)spoiler_connector
 • (1)xpafp_profile
 • (1)xpden_profile
 • (1)xperience_memberinfo_activities
 • (1)xperience_memberinfo_block
 • (1)xperience_vbnav_community
 • (1)xperience_vbnav_quicklink
 • (1)xplaw_profile
 • (1)xptnc_profile 

Phrase Groups Available:
 • autopm_text
 • autopm_title
 • cprofilefield
 • global
 • infractionlevel
 • messaging
 • posting
 • reputationlevel
 • user
 • wol
Included Files:
 • ./member.php
 • ./global.php
 • ./includes/init.php
 • ./includes/class_core.php
 • ./includes/config.php
 • ./includes/functions.php
 • ./includes/class_hook.php
 • ./includes/functions_browsers.php
 • ./includes/adminfunctions.php
 • ./includes/vS_HHR_Engine.php
 • ./includes/adminfunctions_template.php
 • ./includes/functions_misc.php
 • ./includes/functions_notice.php
 • ./includes/class_postbit.php
 • ./includes/class_bbcode.php
 • ./includes/functions_reputation.php
 • ./includes/functions_user.php
 • ./includes/functions_online.php
 • ./includes/class_userprofile.php
 • ./includes/class_profileblock.php
 • ./includes/functions_bigthree.php
 • ./includes/functions_xperience.php
 • ./includes/functions_socialgroup.php
 • ./includes/functions_visitormessage.php
 • ./includes/class_visitormessage.php 

Hooks Called:
 • init_startup
 • cache_permissions
 • style_fetch
 • cache_templates
 • global_start
 • template_groups
 • template_safe_functions
 • template_compile
 • parse_templates
 • fetch_musername
 • notices_check_start
 • notices_noticebit
 • global_setup_complete
 • member_start
 • member_start_fetch_user
 • fetch_userinfo_query
 • fetch_userinfo
 • member_execute_start
 • userprofile_create
 • userprofile_prepare
 • postbit_imicons
 • reputation_image
 • member_build_blocks_start
 • member_profileblock_fetch_unwrapped
 • member_profileblock_recentvisitors_query
 • member_profileblock_visitormessage_query
 • bbcode_fetch_tags
 • bbcode_create
 • visitor_messagebit_factory
 • visitor_messagebit_display_start
 • bbcode_parse_start
 • bbcode_parse_complete_precache
 • bbcode_parse_complete
 • visitor_messagebit_display_complete
 • member_profileblock_profilefield_category
 • member_customfields
 • member_profileblock_profilefieldbit
 • xperience_memberprofile
 • navbits
 • navbits_complete
 • member_complete